Technologie výstavby

Technologie výstavby - difusně uzavřený systém

Difusně uzavřený systém

Jde o konstrukci, která se vyznačuje výborným poměrem – investiční náklady versus provozní náklady.

Difusně uzavřený systém má na vnější straně stěny materiál, který má vysoký difusní odpor a nepropouští vodní páru. Zde je tedy důležité, aby vlhkost z vnitřního prostředí se nedostala do konstrukce. Důležitý je rosný bod. V tomto bodě dochází ke kondenzaci vodní páry na vodu a při návrhu skladby stěny je nutno se vyvarovat tomu, aby tento bod byl v nosných stěnách tzn. Musí být ve vnějším zateplovacím systému. Hodně firem neklade důraz na tento problém. Víme, že v uzavřeném prostoru domu dochází ke zvyšování vlhkosti vlivem odpařování vody z obyvatel domu např. z vaření, z kytek apod. Tato vlhkost se musí dostat z domu ven, např. větráním okny nebo prostupnosti stěn, na tento problém nesmíme nikdy zapomínat.

Obvodová stěna a její skladba:

Celková síla při zateplení polystyrénem o tloušťce 100 mm je 347,5 mm

 • Akrylátová omítka 2,5 mm
 • Penetrace
 • Armovací síť (perlinka), podkladní vrstva (lepidlo)
 • Polystyrén - tloušťka 80 mm (a více)
 • Deska OSB - tloušťka 15 mm
 • Konstrukce KVH - lepený hranol (160x60 mm), tepelná izolace – tloušťka 160 mm ISOVER UNI 160 mm
 • Izolace proti vnikání páry do konstrukce (parozábrana)
 • Sádrokartonový nosný rastr
 • Tepelná izolace
 • Sádrokartonové desky – protipožární, tloušťka 15 mm
 • Penetrace
 • Malba – ve standardu bílá barva

Vnitřní stěna - příčka / průřez stěnou

Celková síla příčky je 140 mm

 • Malba – ve standardu bílá barva
 • Penetrace
 • Sádrokartonové desky – tloušťka 12,5 mm
 • Deska OSB – tloušťka 15 mm
 • Konstrukce KVH - lepený hranol (100x60 mm), tepelná izolace – tloušťka 100 mm
  ISOVER UNI 100 mm
 • Sádrokartonové desky – tloušťka 12,5 mm
 • Penetrace
 • Malba – ve standardu bílá barva
Technologie výstavby - Difusně otevřený systém

Difusně otevřený systém

Jde o konstrukci, která se svým složením stěn doporučuje alergikům a astmatikům, jedná se totiž o nejzdravější bydlení na trhu.

Nejzajímavější vlastností je, že může pomoci k zajištění kvalitního a zdravého prostředí v interiérech stavby. Jedná se o prodyšnost obvodových plášťů a zateplených podkroví. Tyto vlastnosti výrazně ovlivňuje i bezpečnost konstrukce stavby z pohledu působení vlhkosti. Tím máme na mysli, že difusně uzavřený systém nemá přirozenou regenerační schopnost zbavit se nadbytečné vlhkosti. Pokud se do konstrukce difusně uzavřeného systémudostane nadbytek vody (během montáže, poruchou střešní krytiny, vadou hydroizolace atd.) , nemá schopnosti ji sama vyloučit a proto na tyto problémy je konstrukční koncept tzv. difusně otevřená konstrukce. Tyto konstrukce v rozumné míře připouštějí difusi vodních par a to vede jednak k mikroventilaci povrchů, která snižuje riziko sdílení mikrobiologickými kulturami a tím umožnuje samovolné vysychání konstrukcí.

Hodnoty:
 • Vysoká tuhost konstrukce
 • Rychlá výstavba
 • Ekologicky nezávadná
 • Nízké provozní náklady
Vlastnosti:
 • Plně ekologický
 • Je schopen regenerace při nadměrném navlhnutí
 • Velmi dobrá tepelná stabilita
 • Umožňuje průchod vodní par
 • Velice účinně brání úniku tepla
 • Je nepropustný pro vodu jako kapalinu
 • Velmi dobrá kvalita ovzduší v interiéru
 • Nepoužívá se parozábrana ani jiné folie
 • Konstrukce v zimním období vysychá
 • Nižší počet vrstev v konstrukci
 • Deska HOFATEX má vysokou tepelně akumulační schopnost - tím brání v přehřívání objektů

Obvodová stěna a její skladba:

Celková síla při zateplení HOFATEX UD o tloušťce 100 mm je 347,5 mm

 • Silikátová omítka 2,5 mm
 • Penetrace
 • Armovací síť (perlinka), podkladní vrstva (lepidlo)
 • HOFATEX UD - tloušťka 60-100 mm
 • Konstrukce KVH - lepený hranol (160x60 mm), tepelná izolace – tloušťka 160 mm ISOVER UNI
  160 mm
 • Deska OSB – tloušťka 15 mm (prolepené spoje)
 • Sádrokartonový nosný rastr
 • Tepelná izolace
 • Sádrokartonové desky – protipožární, tloušťka 15 mm
 • Penetrace
 • Malba – ve standardu bílá barva

Vnitřní stěna - příčka / průřez stěnou

Celková síla příčky je 140 mm

 • Malba – ve standardu bílá barva
 • Penetrace
 • Sádrokartonové desky – tloušťka 12,5 mm
 • Deska OSB – tloušťka 15 mm
 • Konstrukce KVH - lepený hranol (100x60 mm), tepelná izolace – tloušťka 100 mm ISOVER UNI
  100 mm
 • Sádrokartonové desky – tloušťka 12,5 mm
 • Penetrace
 • Malba – ve standardu bílá barva