Projekce

RIPS Projekt

RIPS projekt s.r.o.

Předmětem projekční činnosti je tvorba projektové dokumentace, souboru schémat a výkresů pro popis stavby nebo stavebního procesu v papírové či ve formě digitálního výkresu. Tyto dokumenty naleznou se používají zejména v architektuře, průmyslu, stavebnictví a plánování.
Účelem celé projektové dokumentace je specifikace a zaznamenání charakteristik staveniště, budov či strojů a komponent. Výkresy a schémata mouhou nalézt také ilustrační a orientační využití, stejně jako zaznamenávat informace o předchozím stavu objektů a další.
Projektová dokumentace vyobrazuje skutečný stav místa či budovy a poskytuje veškeré potřebné informace pro výrobce, realizátora či investora.